Cách lập báo cáo giám sát định kỳ

Bên cạnh các hoạt động của các xí nghiệp sản xuất , kinh doanh – dịch vụ, các khu dân cư, thị thành, xưởng sản xuất, kinh doanh thì vấn đề lập bao cao moi truong định kỳ theo quy định của Nhà nước là điều cần phải tuân thủ song song.

báo cáo giám sát định kỳ

Chính vì vậy, Cty môi trường Cao Nguyên Xanh được ra đời, với mục đích chuyên tư vấn, hướng dẫn và giải quyết các vấn đề liên tưởng đến lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 1 cách nhanh gọn cùng mức chi phí thấp nhất cho quý khách hàng.

Theo Thông tư 05/2008/TT-BTNMT quy định, báo cáo giám sát định kỳ là một hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn (bao gồm: nước thải, khí thải và chất thải rắn) tại cơ sở và báo cáo định kỳ về Cơ quan thẩm quyền ( cụ thể là Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường). Mục đích của việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là để theo dõi quan trắc số liệu của mỗi công ty nhằm đánh giá tác động và ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm rồi đưa ra giải pháp giảm thiểu và xử lý môi trường phù hợp .

Hình thức đánh giá bằng cách đo đạc mẫu khí thải, nước thải, toan tính chất lượng chất thải rắn phát sinh và tra cứu chừng độ ô nhiễm môi trường. Để có được thông tin chính xác, cần phải tiến hành thu thập dữ liệu, lấy được những con số cụ thể qua giai đoạn dài nhằm xác định được căn nguyên và hoạt động của ô nhiễm qua đó có những đề án xử lí thích hợp .

Lập báo cáo giám sát môi trường chính là kết quả của quá trình giám sát môi trường.
1. Đối tượng phải thực hành chương trình giám sát môi trường (quan trắc môi trường)
Theo quy định của nhà nước các cơ sở sản xuất , kinh doanh, dịch vụ và các khu sinh sản , kinh doanh, dịch vụ tụ tập , khu dân cư, đô thị, các trung tâm thương nghiệp , nhà xưởng… đã có giấy thừa nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê chuẩn đánh giá tác động môi trường, các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sinh sản kinh doanh đều phải tiến hành lập báo cáo giám sát thường kì .( Theo Điều 3, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ) và Bản cam kết bảo vệ môi trường ( Theo điều 24, Luật Bảo vệ môi trường).

2. Chế độ thực hiện Báo cáo giám sát môi trường
Thực hiện việc giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 6 tháng/lần.
Kết quả thực hiện phải được biểu lộ phê chuẩn Báo cáo giám sát môi trường. Riêng đối với tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp, cơ sở sẽ thực hiện chế độ Báo cáo 1 lần/năm vào tháng 3 năm sau đi kèm với 4 lần lấy mẫu vào 4 quý của năm thực hiện giám sát môi trường (theo CV số 4228/CCBVMT-KS ngày 24/9/2013 của CCBVMT tỉnh Bình Dương).

3. Quy trình khảo sát tóm lược để lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại các công ty, xí nghiệp
Bước 1: Khảo sát, thống kê về hiện trạng hoạt động của công ty, điều kiện tự nhiên , khí hậu, địa lý, địa chất thủy văn của công ty. Tiến hành khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường chung quanh khu vực dự án, các nguyên tố khí hậu trong khu vực dự án.

Bước 2 : Nhân viên sẽ xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn,… Xác định chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đề án.

Bước 3 : Tư vấn về các phương pháp đề phòng đã và đang sử dụng hiện giờ của các công ty cùng lĩnh vực.

Bước 4 : Nhân viên sẽ lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khối, mẫu đất, mẫu nước ngầm để tiến hành đánh giá chất lượng môi trường và tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người chung quanh khu vực dự án.

Bước 5: Nhân viên tư vấn của công ty Cao Nguyên Xanh sẽ tương trợ doanh nghiệp xây dựng các thủ pháp giảm thiểu ô nhiễm và đề phòng sự cố. Bên cạnh đó sẽ đề xuất phương án quản lý, phòng ngừa, xu ly nuoc thai, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn. Đây là điều cần chú ý nhất vì cơ quan có thẩm quyền sẽ rất chú ý đến chi tiết này trong bản báo cáo giám sát môi trường.

Sau đó cam kết khắc phục, và thực hành các thủ pháp bảo vệ môi trường.
Cuối cùng sẽ trình nộp bản báo cáo giám sát môi trường định kỳ đầy đủ lên cơ quan công năng (Sở Tài nguyên Môi Trường, Các phòng môi trường Quận/Huyện..)

4. Nội dung chương trình báo cáo giám sát môi trường định kỳ
Theo dõi số lượng, thực trạng, biến diễn các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường;

Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tách các thông số liên hệ đến các nguồn tác động thụ động của môi trường xung quanh cơ sở (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất). Nếu tại khu vực của cơ ở có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước ; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tách tối thiểu 06 tháng/lần.

Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các nguyên tố (nếu có xói mòn,trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; đổi thay mực nước mặt, nước ngầm; và các tác động khác; tần số đo đạc ăn nhập với từng trường hợp cụ thể.

5. Cơ quan nộp Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
Đối với Cơ sở thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đề án bảo vệ môi trường chi tiết) nộp Sở Tài nguyên Môi trường.

Đối với Cơ sở thuộc đối tượng lập bản cam kết bảo vệ môi trường (đề án bảo vệ môi trường giản đơn ) nộp Phòng Tài nguyên Môi trường huyện. Đối với các Cơ sở nằm trong khu Công nghiệp tại TP.HCM nộp HepZa.

Nếu quý khách đang có nhu cầu lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, hãy gọi ngay cho cty xử lý nước CAO NGUYÊN XANH để được tư vấn miễn phí và nhận được dịch vụ về báo cáo giám sát môi trường một cách nhanh gọn với chi phí thấp mà uy tín nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN – TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH
Đ/C: 14/88 Đường 19, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại : 08 3559 1848 (6 line) – 091 994 0018
Fax : 08 3559 115