Ứng dụng instagram đã có mặt trên windows phone

Ứng dụng Instagram đã có mặt trên Windows Phone

Instagram đã có mặt trong kho ứng dụng cho Windows Phone, nhưng người dùng chưa thể sử dụng tính năng video của Instagram cũng như không thể chụp ảnh ... Continue Reading →